Unibrand

Mô tả về dự án

Danh mục : Doanh Nghiệp

Công ty Unibrand luôn mong muốn được cung cấp những dịch vụ về lĩnh vực sở hữu trí tuệ với dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu, góp phần đảm bảo quyền lợi, phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi của Unibrand đó là sự thành công và hài lòng của Khách hàng đối với chúng tôi. Thành công của khách hàng chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi ngày đêm vun đắp và duy trì, giúp chúng tôi tạo dựng thương hiệu – uy tín trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Các dự án liên quan

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETCORE

Hãy cho chúng tôi biết giải pháp bạn cần hỗ trợ?