Cty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tri Phương, An Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 02926.533.323

Email: info@vietcore.com.vn

Website: https://vietcore.com.vn/