Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website vietcore.com.vn bao gồm các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. 

Đây là các thông tin mà vietcore.com.vn cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi muốn liên hệ với chúng tôi thông qua Website vietcore.com.vn

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website vietcore.com.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa vietcore.com.vn và Người dùng.

- Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website vietcore.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Cty CP Giải Pháp Công Nghệ Vietcore

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tri Phương, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: info@vietcore.com.vn

5. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

- Đơn vị thu thập thông tin

- Cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp tác, điều tra.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website vietcore.com.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại vietcore.com.vn được bảo mật.

vietcore.com.vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETCORE

Hãy cho chúng tôi biết giải pháp bạn cần hỗ trợ?