Trường Cao Đẳng VHNT

Mô tả về dự án

Danh mục : Doanh Nghiệp
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được thành lập ngày 28 tháng 02 năm 2017 theo Quyết định số 247/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiền thân là Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (trước đó là Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ). Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo nguồn nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin cho Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Là Trường cao đẳng đầu tiên, duy nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố và mở rộng. Hiện nay, Trường đang đào tạo 07 chuyên ngành bậc cao đẳng, 15 chuyên ngành bậc trung cấp, liên kết đào tạo 08 chuyên ngành bậc đại học.

Các dự án liên quan

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETCORE

Hãy cho chúng tôi biết giải pháp bạn cần hỗ trợ?