Stem Center

Mô tả về dự án

Danh mục : Doanh Nghiệp

Công ty TNHH FUTURE STEM chuyên về giáo dục và đào tạo STEM. Chúng tôi cung cấp khóa học, đào tạo và tư vấn STEM cho lứa tuổi trẻ em và học sinh. Chúng tôi tập trung vào khuyến khích tư duy sáng tạo và phản biện thông qua các hoạt động thực hành và môi trường học tập đa dạng. 

Các dự án liên quan

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETCORE

Hãy cho chúng tôi biết giải pháp bạn cần hỗ trợ?