HKB

Mô tả về dự án

Danh mục : Doanh Nghiệp

HKB là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Số ĐKKD/MST: 6300350729 Cấp ngày 22/02/2022 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang

Các dự án liên quan

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETCORE

Hãy cho chúng tôi biết giải pháp bạn cần hỗ trợ?